Đồng hồ đo lưu lượng C100 Endress Hauser – Coriolis flowmeter – E+H Viet Nam

Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter

The ultra-compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter

Cam bien luu luong E+H - C100.png

FMU230E-AA32 52027785 E+H Vietnam
FMU40-ARB2A2 71026358 E+H Vietnam
Cảm biến nhiệt độ PMC71, PMP71/PMP72/PMP75 E+H Vietnam
FMU860-R1A1A3 Cảm biến áp suất E+H Vietnam
FMD76/FMD77/FMD78 PMD70/PMD75 E+H Vietnam
FMU860-R1A1A1 Cảm biến lưu lượng E+H Vietnam
Cảm biến đo mức FMB70 E+H Vietnam
FMU860-R1A2A1 Electronics HART Ex, v2.10 E+H Vietnam
FMU40-ANB2A2 FMD76/FMD77/FMD78 E+H Vietnam
FMU90-J11CA111AA3A PMD70/PMD75 E+H Vietnam
PMC71, PMP71/PMP75 cảm biến nhiệt độ E+H Vietnam
cảm biến áp suất FMB70 E+H Vietnam
FMU40-1RB2A2 CLS21-C2A4A E+H Vietnam
FMU90-R11CA111AA3A Cảm biến lưu lượng E+H Vietnam
CLS21-C2A4A iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100 E+H Vietnam
FMU90-R21CA232AA1A TMT180-A122ABA E+H Vietnam
Cảm biến đo mức TMT180-A122AAA E+H Vietnam
FMU90-R11CA232AA3A 52026443 Endress Hauser Viet Nam
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100 FMU90-R11CA131AA1A +FDU91-RG1AA Endress Hauser Viet Nam
cảm biến nhiệt độ FMB70-UCA1F1200CAA Endress Hauser Viet Nam
FMU41-ARB2A2 cảm biến áp suất Endress Hauser Viet Nam
TTR31-A1A111AE1BAA PMC71-UBA1SBMRBAA Endress Hauser Viet Nam
FMU90-R21CA131AA3A PMP135-A4N01A2S Endress Hauser Viet Nam
FMU40-ARB2A4 FMI51-A2AMRJB3A1A Endress Hauser Viet Nam
FMU40-ARG2A4 CPF81 -LH11C2 (SN: F502D517W00) Endress Hauser Viet Nam
cảm biến chênh áp TAF12D-34DAX3GCFR Endress Hauser Viet Nam
FMU43-AKG2A2 TAF12D-34DAX3GCFR Endress Hauser Viet Nam
Display VU331, version 2 TAF12D-34DAX3GCFR Endress Hauser Viet Nam
CUS31-W4A TMT182-A Endress Hauser Viet Nam
cảm biến lưu lượng FMU42-APB2A22A Endress Hauser Viet Nam
FMU90-R11CB111AA1A Thermocouple TAF12D Endress Hauser Viet Nam
FMU90-R11CA131AA3A Thermal mass flow meter Endress Hauser Viet Nam
FMU40-NNB1A4 6AAB25-AADBCAASAD32G Endress Hauser Viet Nam
CUS31-W2S cảm biến nhiệt độ Endress Hauser Viet Nam
FMU41-4RB2A2 FMU230E-AA22 Endress Hauser Viet Nam
FMU862 FMU42-ASB2A22A Endress Hauser Viet Nam
FMU40-ANB2A4 cảm biến đo mức Endress Hauser Viet Nam
FDU80 FMU40-ANG2A2 Endress Hauser Viet Nam
FMU231E-AA32 FMU41-ANG2A2 Endress Hauser Viet Nam
cảm biến áp suất CUS31-A2A Endress Hauser Viet Nam
FMU230E-AA31 0.8W FMU43-APH1A2 Endress Hauser Viet Nam
FMU41-ANB1A2 FMU41-ANB2A4 Endress Hauser Viet Nam
CUS41-W4 cảm biến đo mức Endress Hauser Viet Nam
CUS70-1A1A Cảm biến lưu lượng Endress Hauser Viet Nam
CUS41-W2 FMU90-R11CA212AA3A Endress Hauser Viet Nam
cảm biến chênh áp FMU41-ANB2A2 Endress Hauser Viet Nam
CUS41-A4 FMU90-R11CA212AA1A Endress Hauser Viet Nam
FMP52 / FMP51 / FMP53 / FMP54 / FMP55 / FMP56 / FMP57 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP50
FMR50 / FMR51 / FMR52 / FMR53 / FMR54 / FMR56 Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR20
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
FMR60 / FMR62 / FMR67  / FMR57 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL31 / FTL70 / FTL71 / FTL80 / FTL81 / FTL85
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap FDU91 / FDU91F / FDU92 / FDU93 / FDU95 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Capacitance
Point level detection
Liquipoint FTW23 / FTW33
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM50 / FTM51 / FTM52
Electronic
differential pressure
Deltabar FMD71 / FMD72
Radar measurement
Micropilot NMR81 / NMR84
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FDU90
FTL33 / FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H
Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR10 / FMR532 / FMR540
Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag H 100
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag L 400
Electromagnetic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promass E 300
Coriolis flowmeter
Proline Prowirl F 200
Vortex flowmeter
Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter
Proline Prosonic Flow
B 200 Ultrasonic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Differential pressure
Deltabar PMD55
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag D 400
Electromagnetic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag E 100
Electromagnetic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Proline Cubemass C 300
Coriolis flowmeter / C500 / E100 / E200 / E500 / F100
Proline Promag H 300
Electromagnetic flowmeter / Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter
Differential pressure
Deltabar PMD75
F200 / F500 / G100 / H100 / H300 / H500 / I100 / I300 / I500 / O100 / O300 / O500 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter / B150 / T150
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag P 100
Electromagnetic flowmeter / P200 / P500 / W400 / W500 / W800
Proline Promag H 200
Electromagnetic flowmeter
Proline Prowirl C 200
Vortex flowmeter / D200 / O200 / R200 / A100 / A300 / A500
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Cảm biến lưu lượng C300 Endress Hauser – Coriolis flowmeter – E+H Viet Nam

Proline Cubemass C 300
Coriolis flowmeter

The ultra-compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter

Cam bien luu luong E+H - C300.png

FMU230E-AA32 52027785 E+H Vietnam
FMU40-ARB2A2 71026358 E+H Vietnam
Cảm biến nhiệt độ PMC71, PMP71/PMP72/PMP75 E+H Vietnam
FMU860-R1A1A3 Cảm biến áp suất E+H Vietnam
FMD76/FMD77/FMD78 PMD70/PMD75 E+H Vietnam
FMU860-R1A1A1 Cảm biến lưu lượng E+H Vietnam
Cảm biến đo mức FMB70 E+H Vietnam
FMU860-R1A2A1 Electronics HART Ex, v2.10 E+H Vietnam
FMU40-ANB2A2 FMD76/FMD77/FMD78 E+H Vietnam
FMU90-J11CA111AA3A PMD70/PMD75 E+H Vietnam
PMC71, PMP71/PMP75 cảm biến nhiệt độ E+H Vietnam
cảm biến áp suất FMB70 E+H Vietnam
FMU40-1RB2A2 CLS21-C2A4A E+H Vietnam
FMU90-R11CA111AA3A Cảm biến lưu lượng E+H Vietnam
CLS21-C2A4A iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100 E+H Vietnam
FMU90-R21CA232AA1A TMT180-A122ABA E+H Vietnam
Cảm biến đo mức TMT180-A122AAA E+H Vietnam
FMU90-R11CA232AA3A 52026443 Endress Hauser Viet Nam
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100 FMU90-R11CA131AA1A +FDU91-RG1AA Endress Hauser Viet Nam
cảm biến nhiệt độ FMB70-UCA1F1200CAA Endress Hauser Viet Nam
FMU41-ARB2A2 cảm biến áp suất Endress Hauser Viet Nam
TTR31-A1A111AE1BAA PMC71-UBA1SBMRBAA Endress Hauser Viet Nam
FMU90-R21CA131AA3A PMP135-A4N01A2S Endress Hauser Viet Nam
FMU40-ARB2A4 FMI51-A2AMRJB3A1A Endress Hauser Viet Nam
FMU40-ARG2A4 CPF81 -LH11C2 (SN: F502D517W00) Endress Hauser Viet Nam
cảm biến chênh áp TAF12D-34DAX3GCFR Endress Hauser Viet Nam
FMU43-AKG2A2 TAF12D-34DAX3GCFR Endress Hauser Viet Nam
Display VU331, version 2 TAF12D-34DAX3GCFR Endress Hauser Viet Nam
CUS31-W4A TMT182-A Endress Hauser Viet Nam
cảm biến lưu lượng FMU42-APB2A22A Endress Hauser Viet Nam
FMU90-R11CB111AA1A Thermocouple TAF12D Endress Hauser Viet Nam
FMU90-R11CA131AA3A Thermal mass flow meter Endress Hauser Viet Nam
FMU40-NNB1A4 6AAB25-AADBCAASAD32G Endress Hauser Viet Nam
CUS31-W2S cảm biến nhiệt độ Endress Hauser Viet Nam
FMU41-4RB2A2 FMU230E-AA22 Endress Hauser Viet Nam
FMU862 FMU42-ASB2A22A Endress Hauser Viet Nam
FMU40-ANB2A4 cảm biến đo mức Endress Hauser Viet Nam
FDU80 FMU40-ANG2A2 Endress Hauser Viet Nam
FMU231E-AA32 FMU41-ANG2A2 Endress Hauser Viet Nam
cảm biến áp suất CUS31-A2A Endress Hauser Viet Nam
FMU230E-AA31 0.8W FMU43-APH1A2 Endress Hauser Viet Nam
FMU41-ANB1A2 FMU41-ANB2A4 Endress Hauser Viet Nam
CUS41-W4 cảm biến đo mức Endress Hauser Viet Nam
CUS70-1A1A Cảm biến lưu lượng Endress Hauser Viet Nam
CUS41-W2 FMU90-R11CA212AA3A Endress Hauser Viet Nam
cảm biến chênh áp FMU41-ANB2A2 Endress Hauser Viet Nam
CUS41-A4 FMU90-R11CA212AA1A Endress Hauser Viet Nam
FMP52 / FMP51 / FMP53 / FMP54 / FMP55 / FMP56 / FMP57 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP50
FMR50 / FMR51 / FMR52 / FMR53 / FMR54 / FMR56 Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR20
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
FMR60 / FMR62 / FMR67  / FMR57 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL31 / FTL70 / FTL71 / FTL80 / FTL81 / FTL85
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap FDU91 / FDU91F / FDU92 / FDU93 / FDU95 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Capacitance
Point level detection
Liquipoint FTW23 / FTW33
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM50 / FTM51 / FTM52
Electronic
differential pressure
Deltabar FMD71 / FMD72
Radar measurement
Micropilot NMR81 / NMR84
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FDU90
FTL33 / FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H
Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR10 / FMR532 / FMR540
Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag H 100
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag L 400
Electromagnetic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promass E 300
Coriolis flowmeter
Proline Prowirl F 200
Vortex flowmeter
Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter
Proline Prosonic Flow
B 200 Ultrasonic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Differential pressure
Deltabar PMD55
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag D 400
Electromagnetic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag E 100
Electromagnetic flowmeter
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap
Proline Cubemass C 300
Coriolis flowmeter / C500 / E100 / E200 / E500 / F100
Proline Promag H 300
Electromagnetic flowmeter / Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter
Differential pressure
Deltabar PMD75
F200 / F500 / G100 / H100 / H300 / H500 / I100 / I300 / I500 / O100 / O300 / O500 cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter / B150 / T150
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag P 100
Electromagnetic flowmeter / P200 / P500 / W400 / W500 / W800
Proline Promag H 200
Electromagnetic flowmeter
Proline Prowirl C 200
Vortex flowmeter / D200 / O200 / R200 / A100 / A300 / A500
cam bien nhiet do / cam bien ap suat / cam bien do muc / cam bien luu luong / cam bien chenh ap Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Các Thông Số Cần Quan Tâm Khi Lựa Chọn Thiết Bị Đo Lưu Lượng

Lưu lượng là một trong những đại lượng phổ biến trong các nhà máy. Vì thế thị trường cũng rất nhiều các nhà sản xuất thiết bị Lưu lượng khác nhau. Điển hình phải kể đến các hãng đứng đầu thị trường là Rosmount, Honeywell, Yokogawa, Wika, Endress Hauser, ABB, SIEMENS, APLISENS… Continue reading

Tổng Quan Về Thiết Bị Đo Lưu Lượng Part 1

INO tự tin mang đến cho bạn giải pháp tư vấn kỹ thuật và giải pháp chi phí mua sắm về các đại lượng Lưu Lượng-Áp Suất-Nhiệt Độ-Mức.v.v… để mang lại lợi ích cho khách hàng.

Video trên đây là giới thiệu tổng quan về các loại thiết bị đo lưu lượng của các hãng, giới thiệu về giải pháp tích hợp truyền dữ liệu đi xa, giới thiệu về giải pháp kinh tế cho bất kỳ trường hợp cụ thể tùy theo ngân sách mua sắm của khách hàng. Continue reading

Tư vấn nguyên lý hoạt động của Turbin Flowmeter

Một trong những phương pháp đo lưu lượng đơn giản nhất là sử dụng thiết bị Turbin flowmeter. Với giá thành tiết kiệm và chi phí sử dụng thấp, người dùng có thể lựa chọn thiết bị turbin flowmeter cho những ứng dụng đơn giản, không đòi hỏi độ chính xác cao. Việc bảo trì thiết bị loại này cũng không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt và tính tương thích cao cho môi trường chất lỏng và chất khí giúp cho mức độ phổ biến của thiết bị loại này ngày một rộng rãi. Liên hệ công ty giải pháp và công nghệ đo lường INO để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Web: http://www.ino.com.vn | Tel: 084 28 73000 184. Mail: info@ino.com.vn | Hotline: 09473200184.