Bộ hiệu chuẩn đa chức năng DPI 620 | AOIP CALYS

Druck DPI 260
http://www.ino.com.vn/en/product/deta…
Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Druck DPI 260 – Đúng như tên gọi, thiết bị thao tác được rất nhiều
Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Druck DPI 260 – Đúng như tên gọi, thiết bị thao tác được rất nhiều chức năng:

– Đo áp, dòng, nhiệt độ TCs, RTD, …. tín hiệu 4 – 20mA,..
– Phát nguồn Sink/Source các tín hiệu Áp, dòng, Tcs, RTD, điện trở,….Và hiệu chuẩn các thiết bị.
Continue reading

Bộ hiệu chuẩn đa chức năng DPI 620 | AOIP CALYS

Druck DPI 260
http://www.ino.com.vn/en/product/deta…
Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Druck DPI 260 – Đúng như tên gọi, thiết bị thao tác được rất nhiều
Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng Druck DPI 260 – Đúng như tên gọi, thiết bị thao tác được rất nhiều chức năng:

– Đo áp, dòng, nhiệt độ TCs, RTD, …. tín hiệu 4 – 20mA,..
– Phát nguồn Sink/Source các tín hiệu Áp, dòng, Tcs, RTD, điện trở,….Và hiệu chuẩn các thiết bị.
Continue reading

Demo bộ phát tín hiệu chuẩn đo lường | Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 150

AOIP Calys 150 giá 144,870,000 VNĐ
http://www.ino.com.vn/vn/product/deta…

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng hay còn gọi là bộ phát chuẩn đo lường AOIP Calys 150 (Pháp) có những tính năng cơ bản gồm: Đo và phát các tín hiệu dòng/áp DC, các loại cảm biến nhiệt độ ( RTD, TCs, Themister), điện trở, tiếp xúc, áp suất,… dùng để hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, dòng, áp,… hay các thiết bị hỗ trợ giao thức HART.

– Độ chính xác cao: 0.005%
– Dải đo và phát tần số 100KHz
– Đo và phát cảm biến nhiệt Thermsitor.
– Kênh đôi (Đo – Đo/ Đo-Phát, setup bằng tay)
Continue reading

Demo bộ phát tín hiệu chuẩn đo lường | Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 150

AOIP Calys 150 giá 144,870,000 VNĐ
http://www.ino.com.vn/vn/product/deta…

Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng hay còn gọi là bộ phát chuẩn đo lường AOIP Calys 150 (Pháp) có những tính năng cơ bản gồm: Đo và phát các tín hiệu dòng/áp DC, các loại cảm biến nhiệt độ ( RTD, TCs, Themister), điện trở, tiếp xúc, áp suất,… dùng để hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, dòng, áp,… hay các thiết bị hỗ trợ giao thức HART.

– Độ chính xác cao: 0.005%
– Dải đo và phát tần số 100KHz
– Đo và phát cảm biến nhiệt Thermsitor.
– Kênh đôi (Đo – Đo/ Đo-Phát, setup bằng tay)
Continue reading