Súng bắn nhiệt Fluke – Máy chụp nhiệt Fluke – Fluke Việt Nam – INO Việt Nam

Bức xạ nhiệt và nhiệt kế hồng ngoại | Tư vấn và cung cấp thiết bị đo nhiệt độ 

Năng lượng và bước sóng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng càng lớn. Nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ của vật bằng cách xác định năng lượng mà vật bức xạ ra dưới dạng sóng.

http://www.ino.com.vn/vn/product/deta…

Continue reading