Tổng Quan Về Thiết Bị Đo Lưu Lượng

INO tự tin mang đến cho bạn giải pháp tư vấn kỹ thuật và giải pháp chi phí mua sắm về các đại lượng Lưu Lượng-Áp Suất-Nhiệt Độ-Mức.v.v… để mang lại lợi ích cho khách hàng.

Video trên đây là giới thiệu tổng quan về các loại thiết bị đo lưu lượng của các hãng, giới thiệu về giải pháp tích hợp truyền dữ liệu đi xa, giới thiệu về giải pháp kinh tế cho bất kỳ trường hợp cụ thể tùy theo ngân sách mua sắm của khách hàng. Continue reading