Cảm biến vị trí AECO – Cảm biến điện dung AECO SC30SP – SC30M – Capacitive Sensors – AECO Việt Nam

POSITION SENSORS > CAPACITIVE SENSORS

Cam bien vi tri AECO - cam bien dien dung AECO SC18SP - capacitive sensors - AECO Viet Nam

Datasheet (Download)

 CLL000039  CL1001/O 110Vac 1000K AECO Việt Nam
 CLL000037  CL1001/O 110Vac 10K AECO Viet Nam
 CLL000030  CL1001/O 110Vac 200K AECO Việt Nam
 CLL000038  CL1001/O 110Vac 500K AECO Viet Nam
 CLL000003  CL1001/O 220Vac AECO Việt Nam
 CLL000042  CL1001/O 220Vac 1000K AECO Viet Nam
 CLL000040  CL1001/O 220Vac 10K AECO Việt Nam
 CLL000033  CL1001/O 220Vac 200K AECO Viet Nam
 CLL000041  CL1001/O 220Vac 500K AECO Việt Nam
 CLL000001  CL1001/O 24Vac AECO Viet Nam
 CLL000017  CL1001/O 24Vac 1000K AECO Việt Nam
 CLL000034  CL1001/O 24Vac 10K AECO Viet Nam
 CLL000025  CL1001/O 24Vac 200K AECO Việt Nam
 CLL000022  CL1001/O 24Vac 500K AECO Viet Nam
 CLL000075  CL1001/O 24Vdc AECO Việt Nam
 CLL000079  CL1001/O 24Vdc 1000K AECO Viet Nam
 CLL000005  CL1001/O R5 110Vac AECO Việt Nam
 CLL000053  CL1001/O R5 110Vac 1000K AECO Viet Nam
 CLL000050  CL1001/O R5 110Vac 10K AECO Việt Nam
 CLL000051  CL1001/O R5 110Vac 200K AECO Viet Nam
 CLL000052  CL1001/O R5 110Vac 500K AECO Việt Nam
 CLL000027  CL1001/O R5 220V 10K AECO Viet Nam
 CLL000006  CL1001/O R5 220Vac AECO Việt Nam
 CLL000035  CL1001/O R5 220Vac 1000K AECO Viet Nam
 CLL000054  CL1001/O R5 220Vac 200K AECO Việt Nam
 CLL000055  CL1001/O R5 220Vac 500K AECO Viet Nam
 CLL000004  CL1001/O R5 24Vac AECO Việt Nam
 CLL000046  CL1001/O R5 24Vac 1000K AECO Viet Nam
 CLL000031  CL1001/O R5 24Vac 10K AECO Việt Nam
 CLL000048  CL1001/O R5 24Vac 200K AECO Viet Nam
 CLL000049  CL1001/O R5 24Vac 500K AECO Việt Nam
 CLL000077  CL1001/O R5 24Vdc AECO Viet Nam
 CLL000008  CL1001/U 110/220Vac AECO Việt Nam
 CLL000028  CL1001/U 110/220Vac 1000K AECO Viet Nam
 CLL000045  CL1001/U 110/220Vac 10K AECO Việt Nam
 CLL000032  CL1001/U 110/220Vac 200K AECO Viet Nam
 CLL000020  CL1001/U 110/220Vac 500K AECO Việt Nam
 CLL000007  CL1001/U 24Vac AECO Viet Nam
 CLL000044  CL1001/U 24Vac 1000K AECO Việt Nam
 CLL000043  CL1001/U 24Vac 10K AECO Viet Nam
 CLL000024  CL1001/U 24Vac 200K AECO Việt Nam
 CLL000023  CL1001/U 24Vac 500K AECO Viet Nam
 CLL000029  CL1001/U R5 110/220V 1000K AECO Việt Nam
 CLL000016  CL1001/U R5 110/220Vac AECO Viet Nam
 CLL000019  CL1001/U R5 110/220Vac 10K AECO Việt Nam
 CLL000060  CL1001/U R5 110/220Vac 200K AECO Viet Nam
 CLL000061  CL1001/U R5 110/220Vac 500K AECO Việt Nam
 CLL000058  CL1001/U R5 24 Vac 200K AECO Viet Nam
 CLL000015  CL1001/U R5 24Vac AECO Việt Nam
 CLL000059  CL1001/U R5 24Vac 1000K AECO Viet Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s