Cảm biến vị trí AECO – Cảm biến cảm ứng AECO SMF – M12 – M18 – M30 – Metalface Inductive Sensors – AECO Việt Nam

POSITION SENSORS > CAPACITIVE SENSORS

Cam bien vi tri AECO - Cam bien cam ung AECO SMF – M12 – M18 – M30 – Metalface Inductive Sensors - AECO Viet Nam

 CLL000056  CL1001/U R5 24Vac 10K AECO Việt Nam
 CLL000036  CL1001/U R5 24Vac 500K AECO Viet Nam
 CLL000012  CL1002/U 110Vac AECO Việt Nam
 CLL000013  CL1002/U 220Vac AECO Viet Nam
 CLL000063  CL1002/U 220Vac 1000K AECO Việt Nam
 CLL000011  CL1002/U 24Vac AECO Viet Nam
 CLL000018  CL1002/U 24Vac 1000K AECO Việt Nam
 CLL000078  CL1002/U R5 24Vdc AECO Viet Nam
 CLL000068  CL2003 /24dc AECO Việt Nam
 CLL000069  CL2004 / 24dc AECO Viet Nam
 CLM000053  RL-A 110/220Vac AECO Việt Nam
 CLM000052  RL-A 24/48Vac AECO Viet Nam
 CLM000051  RL-A 24Vdc AECO Việt Nam
 CLM000016  SM-85 AECO Viet Nam
 CLS000003  CL/1N AECO Việt Nam
 CLS000004  CL3-A AECO Viet Nam
 CLS000001  CL-A AECO Việt Nam
 CLS000002  CLK-A AECO Viet Nam
 COC000006  MOD.10 M12 A CABLARE AECO Việt Nam
 COC000007  MOD.11 A CABLARE 4 POLI AECO Viet Nam
 COC000010  MOD.12 A CABLARE 4 POLI AECO Việt Nam
 COC000022  MOD.14/4 M12 NPN/LED LC5 AECO Viet Nam
 COC000021  MOD.14/4 M12 PNP/LED LC5 AECO Việt Nam
 COC000011  MOD.14/4 M12 SL LC2 AECO Viet Nam
 COC000019  MOD.14/4 M12 SL LC5 AECO Việt Nam
 COC000027  MOD.15/4 M12 SL LC2 AECO Viet Nam
 COC000026  MOD.15/4 M12 SL LC5 AECO Việt Nam
 COC000029  MOD.19 M8 LC5 AECO Viet Nam
 COC000050  MOD.19/4 M8 LC5 AECO Việt Nam
 COC000032  MOD.21 M8 LC5 AECO Viet Nam
 COC000051  MOD.21/4 M8 LC5 AECO Việt Nam
 COC000030  MOD.22 M8 PNP/LED LC5 AECO Viet Nam
 COC000001  MOD.9 M12 A CABLARE AECO Việt Nam
 COC000003  MOD.9T M12 A CABLARE AECO Viet Nam
 CRC000013  CRT30A-R10 AECO Việt Nam
 CRC000005  CRT30-R10 L AECO Viet Nam
 CRC000004  CRT30-R10 L/V AECO Việt Nam
 CRC000006  CRT30-R10 V AECO Viet Nam
 CRP000018  CRTP  110/220Vac AECO Việt Nam
 CRP000017  CRTP  24Vac/dc AECO Viet Nam
  FBR000005   FDL 010 (M6) AECO Việt Nam
  FBR000006   FDL 020 (M6) AECO Viet Nam
  FBR000009   FDL 120 (M4) AECO Việt Nam
  FBR000010   FDL 210 (D3) AECO Viet Nam
  FBR000007   FDL 310 (M6) AECO Việt Nam
  FBR000012   FDL 311 (M4) AECO Viet Nam
  FBR000001   FTL 000 (M3) AECO Việt Nam
  FBR000002   FTL 100 (M4) AECO Viet Nam
  FBR000003   FTL 300 (M4) AECO Việt Nam
 FT1000554  FT18SM-CFR AECO Viet Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s