Cảm biến vị trí AECO – Cảm biến từ AECO SIP12 – SIQ80 – Inductive Sensors – AECO Việt Nam

POSITION SENSORS > INDUCTIVE SENSORS

Cam bien vi tri AECO - cam bien tu AECO SI12SM - AECO Viet Nam

Datasheet (Download)

 C30000059  SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000057  SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000133  SC30SP-A20 NO/NC AECO Việt Nam
 C30000136  SC30SP-A20 NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000135  SC30SP-A20 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000134  SC30SP-A20 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000181  SC30SP-A20 TD1′ NO/NC AECO Việt Nam
 C30000184  SC30SP-A20 TD1′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000182  SC30SP-A20 TD1′ NO/NC LC5 AECO Việt Nam
 C30000197  SC30SP-A20 TD10′ NO/NC AECO Viet Nam
 C30000200  SC30SP-A20 TD10′ NO/NC H AECO Việt Nam
 C30000198  SC30SP-A20 TD10′ NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000149  SC30SP-A20 TE1′ NO/NC AECO Việt Nam
 C30000152  SC30SP-A20 TE1′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000150  SC30SP-A20 TE1′ NO/NC LC5 AECO Việt Nam
 C30000165  SC30SP-A20 TE10′ NO/NC AECO Viet Nam
 C30000168  SC30SP-A20 TE10′ NO/NC H AECO Việt Nam
 C30000166  SC30SP-A20 TE10′ NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000137  SC30SP-AE25 NO/NC AECO Việt Nam
 C30000140  SC30SP-AE25 NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000139  SC30SP-AE25 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000138  SC30SP-AE25 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000185  SC30SP-AE25 TD1′ NO/NC AECO Việt Nam
 C30000188  SC30SP-AE25 TD1′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000186  SC30SP-AE25 TD1′ NO/NC LC5 AECO Việt Nam
 C30000201  SC30SP-AE25 TD10′ NO/NC AECO Viet Nam
 C30000204  SC30SP-AE25 TD10′ NO/NC H AECO Việt Nam
 C30000202  SC30SP-AE25 TD10′ NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000153  SC30SP-AE25 TE1′ NO/NC AECO Việt Nam
 C30000156  SC30SP-AE25 TE1′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000154  SC30SP-AE25 TE1′ NO/NC LC5 AECO Việt Nam
 C30000169  SC30SP-AE25 TE10′ NO/NC AECO Viet Nam
 C30000172  SC30SP-AE25 TE10′ NO/NC H AECO Việt Nam
 C30000170  SC30SP-AE25 TE10′ NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000030  SC30SP-C20 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C30000020  SC30SP-C20 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000034  SC30SP-C20 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000032  SC30SP-C20 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000016  SC30SP-C20 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C30000017  SC30SP-C20 PNP NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000029  SC30SP-C20 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000027  SC30SP-C20 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000050  SC30SP-CE25 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C30000024  SC30SP-CE25 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000054  SC30SP-CE25 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000052  SC30SP-CE25 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000045  SC30SP-CE25 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C30000022  SC30SP-CE25 PNP NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000049  SC30SP-CE25 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000047  SC30SP-CE25 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s