Cảm biến vị trí AECO – Cảm biến từ AECO SI12SM – Inductive Sensors – AECO Việt Nam

POSITION SENSORS > PHOTOELECTRIC SENSORS

Cam bien vi tri AECO - cam bien tu AECO SI12SM - AECO Viet Nam

Datasheet (Download)

 C18000047  SC18SP-C5 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000046  SC18SP-C5 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000061  SC18SP-CE10 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C18000076  SC18SP-CE10 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000063  SC18SP-CE10 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000062  SC18SP-CE10 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000058  SC18SP-CE10 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C18000074  SC18SP-CE10 PNP NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000060  SC18SP-CE10 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000059  SC18SP-CE10 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 CAP000024  SC30M-A20 NO/NC K AECO Việt Nam
 CAP000023  SC30M-AE25 NO/NC K AECO Viet Nam
 CAP000031  SC30M-C20 NPN NO+NC K AECO Việt Nam
 CAP000040  SC30M-C20 PNP NO+NC K AECO Viet Nam
 CAP000032  SC30M-CE25 NPN NO+NC K AECO Việt Nam
 CAP000041  SC30M-CE25 PNP NO+NC K AECO Viet Nam
 CAP000025  SC30P-AE25 NO/NC K AECO Việt Nam
 CAP000033  SC30P-CE25 NPN NO+NC K AECO Viet Nam
 CAP000042  SC30P-CE25 PNP NO+NC K AECO Việt Nam
 C30000011  SC30P-RE25 AECO Viet Nam
 C30000015  SC30P-RE25 LC10 AECO Việt Nam
 C30000013  SC30P-RE25 LC5 AECO Viet Nam
 C30000001  SC30P-RE25 T1′ AECO Việt Nam
 C30000005  SC30P-RE25 T1′ LC10 AECO Viet Nam
 C30000003  SC30P-RE25 T1′ LC5 AECO Việt Nam
 C30000006  SC30P-RE25 T10′ AECO Viet Nam
 C30000010  SC30P-RE25 T10′ LC10 AECO Việt Nam
 C30000008  SC30P-RE25 T10′ LC5 AECO Viet Nam
 C30000141  SC30SM-A20 NO/NC AECO Việt Nam
 C30000144  SC30SM-A20 NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000143  SC30SM-A20 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000142  SC30SM-A20 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000145  SC30SM-AE25 NO/NC AECO Việt Nam
 C30000148  SC30SM-AE25 NO/NC H AECO Viet Nam
 C30000147  SC30SM-AE25 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000146  SC30SM-AE25 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000040  SC30SM-C20 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C30000021  SC30SM-C20 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000044  SC30SM-C20 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000042  SC30SM-C20 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000035  SC30SM-C20 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C30000019  SC30SM-C20 PNP NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000039  SC30SM-C20 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000037  SC30SM-C20 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000060  SC30SM-CE25 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C30000025  SC30SM-CE25 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C30000064  SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C30000062  SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C30000055  SC30SM-CE25 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C30000023  SC30SM-CE25 PNP NO+NC H AECO Viet Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s