Cảm biến quang AECO FTQSP – Photoelectric Sensors AECO – AECO Viet Nam

POSITION SENSORS > PHOTOELECTRIC SENSORS

Cam bien vi tri AECO - cam bien quang AECO FTQSP - AECO Viet Nam

Datasheet (Download)

 APL000002  ALSC 110/220Vac AECO Việt Nam
 APL000046  ALTP  110/220Vac AECO Viet Nam
 APL000045  ALTP  24Vac/dc AECO Việt Nam
 APL000032  PROXY TESTER AECO Viet Nam
 C18000087  SC18SM-A5 NO/NC AECO Việt Nam
 C18000090  SC18SM-A5 NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000089  SC18SM-A5 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000088  SC18SM-A5 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000091  SC18SM-AE10 NO/NC AECO Việt Nam
 C18000094  SC18SM-AE10 NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000093  SC18SM-AE10 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000092  SC18SM-AE10 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000055  SC18SM-C5 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C18000073  SC18SM-C5 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000057  SC18SM-C5 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000056  SC18SM-C5 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000052  SC18SM-C5 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C18000071  SC18SM-C5 PNP NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000054  SC18SM-C5 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000053  SC18SM-C5 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000067  SC18SM-CE10 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C18000077  SC18SM-CE10 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000069  SC18SM-CE10 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000068  SC18SM-CE10 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000064  SC18SM-CE10 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C18000075  SC18SM-CE10 PNP NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000066  SC18SM-CE10 PNP NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000065  SC18SM-CE10 PNP NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000079  SC18SP-A5 NO/NC AECO Việt Nam
 C18000082  SC18SP-A5 NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000081  SC18SP-A5 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000080  SC18SP-A5 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000083  SC18SP-AE10 NO/NC AECO Việt Nam
 C18000086  SC18SP-AE10 NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000085  SC18SP-AE10 NO/NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000084  SC18SP-AE10 NO/NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000101  SC18SP-AE10 TD1′ NO/NC AECO Việt Nam
 C18000103  SC18SP-AE10 TD1′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000102  SC18SP-AE10 TD10′ NO/NC AECO Việt Nam
 C18000104  SC18SP-AE10 TD10′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000097  SC18SP-AE10 TE1′ NO/NC AECO Việt Nam
 C18000099  SC18SP-AE10 TE1′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000098  SC18SP-AE10 TE10′ NO/NC AECO Việt Nam
 C18000100  SC18SP-AE10 TE10′ NO/NC H AECO Viet Nam
 C18000048  SC18SP-C5 NPN NO+NC AECO Việt Nam
 C18000072  SC18SP-C5 NPN NO+NC H AECO Viet Nam
 C18000050  SC18SP-C5 NPN NO+NC LC10 AECO Việt Nam
 C18000049  SC18SP-C5 NPN NO+NC LC5 AECO Viet Nam
 C18000045  SC18SP-C5 PNP NO+NC AECO Việt Nam
 C18000070  SC18SP-C5 PNP NO+NC H AECO Viet Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s