Cảm biến quang IFM – Photoelectric Sensor IFM O1D100 – IFM Việt Nam – INO Việt Nam

Photoelectric sensors: O1D100 |· O1DLF3KG

Product characteristics
Photoelectric distance sensor
Quick disconnect
Background suppression
Visible laser light, protection class 2 laser
4-digit alphanumeric display
Measuring range 0.2…10 m (Range referred to white paper 200 x 200 mm, 90 % remission)
Background suppression 0…19 m

Hình ảnh sản phẩm do INO cung cấp:

Cam bien quang IFM – Photoelectric Sensor IFM O1D100 – IFM Viet Nam – INO Viet Nam

INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dụng cụ đo lường, tự đông hoá, điện công nghiệp… Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Trần Công Lên 
Tel: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M   1G/1D PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M   1G/1D PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 1BAR 15M     1G/1D PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M CABLE PT-160-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M CABLE PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 1BAR 15M CABLE PT-006-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M CABLE PT-060-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 0,6BAR 30M CABLE PT-040-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
SUBMERSIBLE 1BAR 30M CABLE PT-600-SEG14-A-ZVG/US/      /W IFM Viêt Nam
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W PU-400-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-600-SBG14-A-ZVG/US/      /W PU-250-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W PU-100-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W PU-025-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PU-600-SEG14-B-DVG/DE PU-010-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-100-SEG14-POPKG/US/      /W PU-160-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-016-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-100-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-006-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-060-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-015-SEM12-PSPKG/US/      /W PU-040-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-016-SEM12-PSPKG/US/      /W PU-600-SEG14-B-DVG/US/      /W IFM Viêt Nam
PV-022-SEM12-PSPKG/US/      /W PU-400-SEG14-B-DVG/AM IFM Viêt Nam
PV-012-SEM12-PSPKG/US/      /W PU-250-SEG14-B-DVG/AM IFM Viêt Nam
PV-018-SEM12-PSPKG/US/      /W PU-100-SEG14-B-DVG/AM IFM Viêt Nam
PV-140-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-025-SEG14-B-DVG/AM IFM Viêt Nam
PV-180-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-010-SEG14-B-DVG/AM IFM Viêt Nam
PV-010-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-600-SEG14-B-DVG/AM IFM Viêt Nam
PV-030-SEG14-PSPKG/US/      /W PU-400-SEG14-B-DVG/DE IFM Viêt Nam
PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V PU-250-SEG14-B-DVG/DE IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V PU-100-SEG14-B-DVG/DE IFM Viêt Nam
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V PU-025-SEG14-B-DVG/DE IFM Viêt Nam
PA-300PSBN14-A-ZVG/US/      /V PU-010-SEG14-B-DVG/DE IFM Viêt Nam
PA-500PSBN14-A-ZVG/US/      /V PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-100PSBN14-A-ZVG/US/      /V PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-050PRBN14-A-ZVG/US/      /V PA-025PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V PA-020PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-003PRBN14-A-ZVG/US/      /V PA-001PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V PA-002PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V PA-074PSBN14-A-ZVG/US/      /E IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-2,5-RBG14-QFRKG/US/      /V PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V PA-160-SBG14-A/ZVG/US/   /V IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V PA-160-SBR14-A/ZVG/US/   /V IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V PA-001PRBN14-B-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V PA-010WRBN14-B-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-400-SBR14-B-DVG/US/      /V PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-600-SBR14-B-DVG/US/      /V PA-020PRBN14-B-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-500PSBN14-B-DVG/US/      /V PA-010PRBN14-C-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-300PSBN14-B-DVG/US/      /V PA-001PRBN14-C-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-100PSBN14-B-DVG/US/      /V PA-025-SBR14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-010PRBN14-B-DVG/US/      /V PA-035-RBR14-B-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PA-003PRBN14-B-DVG/US/      /V PA-025-SBR14-B-DVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PN-+,2BRBR14-MFRKG/US       /V PA-040-SBR14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P PA-010-SBR14-A-ZVG/US/      /V IFM Viêt Nam
PI-150-REA01-MFRKG/US/      /P PI-001BREA01-E-ZVG/US/      /P IFM Viêt Nam
PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P IFM Viêt Nam
PI-005-REA01-MFRKG/US/      /P PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P IFM Viêt Nam
PY-100MSBM12-HFPKG/US/      /V PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P IFM Viêt Nam
PN-400-SGR14-KG   /US/      /V PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P IFM Viêt Nam
PN-250-SGR14-KG   /US/      /V PN-100-SGR14-KG   /US/      /V IFM Viêt Nam
PN-400-SBR14-HFBOW/LS/      /V PN-025-RBR14-KG   /US/      /V IFM Viêt Nam
PY-010-RDR14-KFPKG/US/…/K PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V PY-600-SE    MFRKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PY-250-SER34-MFPKG/US/      /V PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PY-010-RER34-LFPKG/US/      /V PN-025-RBR14-QFPKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PN-250-SBR14-QFPKA/US/      /V PN-010-RBR14-QFPKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PN-400-SBR14-MFRKG/US/      /V PY-400-SDD24-KFPKG/US/      /N IFM Viêt Nam
PN-250-SBR14-MFRKG/US/      /V PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D    /V IFM Viêt Nam
PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/3D    /V IFM Viêt Nam
PN-025-RBR14-MFRKG/US/      /V PN-001-RBR14-MFPKG/US/3D    /V IFM Viêt Nam
PN-010-RBR14-MFRKG/US/      /V PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D    /V IFM Viêt Nam
PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/      /V PN-010-RBR14-QFPKG/US/3D    /V IFM Viêt Nam
PN-001BRBR14-MFRKG/US/      /V PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D    /V IFM Viêt Nam
PN-,25-RBR14-MFRKG/US/      /V PN-1-1BRBR14-MFRKG/US/      /V IFM Viêt Nam
PN-600-SBR14-MFRKG/US/      /V PX7121 IFM Viêt Nam
PK6222 EVT005 PS307A PT5401 IFM Viet Nam
PK6220 E33011 PS308A PT5402 IFM Viet Nam
PK6524 E33012 PS317A PT5403 IFM Viet Nam
PK6520 E33013 PS3208 PT5404 IFM Viet Nam
PK6522 EVT001 PS3407 PT5412 IFM Viet Nam
PK6521 EVT002 PS3417 PT5414 IFM Viet Nam
PI2793 EVT004 PS3427 PT5415 IFM Viet Nam
PI2794 EVT005 PS3607 PT5423 IFM Viet Nam
PI2795 EVC150 PS3617 PT5443 IFM Viet Nam
PI2796 EVC151 PS7570 PT5460 IFM Viet Nam
PI2797 EVC153 PT3540 PT9540 IFM Viet Nam
PI2798 EVC154 PT3541 PT9541 IFM Viet Nam
PI2799 E30400 PT3542 PT9542 IFM Viet Nam
PG2794 E30401 PT3543 PT9543 IFM Viet Nam
PG2795 E30399 PT3544 PT9544 IFM Viet Nam
PG2796 E30402 PT3550 PT9550 IFM Viet Nam
PG2797 E30124 PT3551 PT9551 IFM Viet Nam
PG2798 E18109 PT3552 PT9552 IFM Viet Nam
PG2799 E18110 PT3553 PT9553 IFM Viet Nam
PG2789 E18112 PT3554 PT9554 IFM Viet Nam
PG2793 E18113 PT3560 PU5400 IFM Viet Nam
PM2058 EVT001 PT5400 PU5401 IFM Viet Nam
PM2057 EVT002 PY7102 PU5402 IFM Viet Nam
PM2056 EVT004 PY9000 PU5403 IFM Viet Nam
PM2055 E18012 PY9291 PU5404 IFM Viet Nam
PM2054 E18013 PY9292 PU5412 IFM Viet Nam
PM2053 E30094 PY9293 PU5414 IFM Viet Nam
PQ7809 EVT001 PY9294 PU5415 IFM Viet Nam
PQ7834 EVT002 PY9920 PU5423 IFM Viet Nam
PQ0809 EVT004 PY9924 PU5443 IFM Viet Nam
PQ0834 EVT005 PY9933 PU5460 IFM Viet Nam
PS3208 E33201 PY9934 PU5600 IFM Viet Nam
PS3607 E33202 PY9951 PU5601 IFM Viet Nam
PS3407 E30122 PY9954 PU5602 IFM Viet Nam
PS3427 E30123 PY9961 PU5603 IFM Viet Nam
PS3417 E18010 PY9970 PU5604 IFM Viet Nam
PS3617 E18011 PN004A PU5660 IFM Viet Nam
PX9114 PX3233 PN006A PU5700 IFM Viet Nam
PX9116 PX3234 PN007A PU5701 IFM Viet Nam
PX9117 PX3237 PN009A PU5702 IFM Viet Nam
PX9118 PX3238 PN014A PU5703 IFM Viet Nam
PX9119 PX3254 PN016A PU5704 IFM Viet Nam
PX9134 PX3422 PN2009 PU5760 IFM Viet Nam
PX9224 PX3524 PN2020 PV3012 IFM Viet Nam
PX9227 PX3980 PN2021 PV3013 IFM Viet Nam
PX9963 PX3981 PN2022 PV3022 IFM Viet Nam
PX9973 PX3990 PN2023 PV3023 IFM Viet Nam
PX9983 PX3991 PN2024 PV5013 IFM Viet Nam
PX9992 PX7001 PN2026 PV5023 IFM Viet Nam
PX9994 PX7002 PN2027 PV5033 IFM Viet Nam
PY1007 PX7010 PN2028 PV5043 IFM Viet Nam
PX7122 PX7012 PN2060 PV5053 IFM Viet Nam
PX7132 PX7021 PY1008 PV5061 IFM Viet Nam
PX7251 PX7022 PY1018 PV5071 IFM Viet Nam
PX9020 PX7026 PY2056 PV5091 IFM Viet Nam
PX9060 PX7032 PY2064 PV5101 IFM Viet Nam
PX9110 PX7112 PY2068 PX0521 IFM Viet Nam
PY7000 PX3223 PY2668 PX0522 IFM Viet Nam
PY7001 PX3224 PY2692 PX3023 IFM Viet Nam
PY7002 PX3226 PY2794 PX3111 IFM Viet Nam
PY7003 PX3227 PY2795 PX3220 IFM Viet Nam
PX9111 PX3228 PY5122 PX3222 IFM Viet Nam
PX9112 PX3229 IFM Viet Nam

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s