Giới Thiệu Nguyên Tắc Hoạt Động Cảm Biến Đo Lưu Lượng IFM – Ultrasonic Flow Meter IFM SU7000

Ultrasonic flow meter SU7000
Product characteristics
Precise measurement of flow, consumption and medium temperature
Suitable for water, oils and glycol solutions
For installation in pipes
With switching output, analogue output and pulse output
Clearly visible 4-digit LED display

Application SU7000

Application totaliser function
Installation connection to pipe by means of an adapter
Media liquids of the fluid group 2 according to the Pressure
Equipment Directive (PED); water; glycol solutions; oils
Medien
low-viscosity oils with viscosity: 7…40 mm²/s (40 °C)
high-viscosity oils with viscosity: 30…68 mm²/s (40 °C)
Medium temperature [°C] -10…80
Pressure rating [bar] 16

Other model: SU7001, SU7200, SU8000, SU8001, SU8200, SU9000, SU9001, SU9004

NO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dụng cụ đo lường, tự đông hoá, điện công nghiệo… Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

Hotline: 0947.200.184|Tel: 028.7300.0184|Email: info@ino.com.vn

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s